Op zoek naar Hamaland

Archeologische resten uit de 9de tot en met 11de eeuw in Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwe

In het jaar 1046 draagt Koning Hendrik III zijn grondbezit, muntslag en tol in Deventer over aan bisschop Bernold. Die krijgt ook een graafschap in Hamaland met duidelijk omschreven grenzen en bijbehorende rechtsmacht. Dat gebied blijkt een flink deel te omvatten van de afdeling Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwe van de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie. Het inspireert de afdeling om op zoek te gaan naar archeologische resten uit de periode van 800 tot 1100, de bloeiperiode van het graafschap Hamaland. Dit boek is het resultaat van die zoektocht. Het kwam tot stand met medewerking van leden van de afdeling en van archeologen van gemeenten en bedrijven in de regio. Geschreven bronnen uit deze periode zijn schaars, maar archeologisch onderzoek laat zien welke ontwikkelingen plaatsvonden.

Van dit boek zijn 400 exemplaren full color gedrukt, voorzien van een softcover omslag met flappen voor en achter en bestaat uit 232 pagina's.

 


Project informatie

  • Opdrachtgever AWN Afdeling Zuid-Salland - IJsselstreek - Oost-Veluwe
  • Gerealiseerd in september 2020
  • Website www.awn-archeologie.nl

Geïnspireerd geraakt? De Boekendame komt graag bij je langs.